Ny klimatmärkning

Ny klimatmärkning klar

Nu ska konsumenter välja klimatsmart

Miljöstyrningsrådet lanserar klimatdeklarationer som ett första steg mot en klimatmärkning. Lantmännen introducerar de första fem klimatdeklarerade spannmålsprodukterna på marknaden.

Klimatdeklarationer bygger på internationell standard och grundas på data från livscykelanalyser. Klimatdeklarationer är en del i en Miljövarudeklaration (EPD) och ger ett helhetsperspektiv av en produkts klimatpåverkan. Informationen kan användas av konsumenter för att jämföra olika produkters miljöpåverkan.

Lantmännen är ett av de företag som satsat på Klimatdeklarationer och introducerade klimatdeklarerad kyckling i somras, och man har nu valt att gå vidare med ytterligare fem spannmålsbaserade produkter som lanseras i dagarna och som alla dessa blivit klimatdeklarerade och godkända enligt Miljöstyrningsrådets system.

“Att få kunskap om våra produkters klimatpåverkan i alla delar av kedjan från jord till bord är ett viktigt steg. Det gäller både för arbetet med att minska klimatpåverkan från våra livsmedelsprodukter och att i slutändan möta konsumentens önskan att välja produkter med mindre klimatpåverkan”, säger Claes Johansson Chef Hållbar Utveckling på Lantmännen.

Läs mer på miljöstyrningsrådet eller lantmännen

Ny klimatmärkning

Ny klimatmärkning klar

Nu ska konsumenter välja klimatsmart

Miljöstyrningsrådet lanserar klimatdeklarationer som ett första steg mot en klimatmärkning. Lantmännen introducerar de första fem klimatdeklarerade spannmålsprodukterna på marknaden.

Klimatdeklarationer bygger på internationell standard och grundas på data från livscykelanalyser. Klimatdeklarationer är en del i en Miljövarudeklaration (EPD) och ger ett helhetsperspektiv av en produkts klimatpåverkan. Informationen kan användas av konsumenter för att jämföra olika produkters miljöpåverkan.

Lantmännen är ett av de företag som satsat på Klimatdeklarationer och introducerade klimatdeklarerad kyckling i somras, och man har nu valt att gå vidare med ytterligare fem spannmålsbaserade produkter som lanseras i dagarna och som alla dessa blivit klimatdeklarerade och godkända enligt Miljöstyrningsrådets system.

“Att få kunskap om våra produkters klimatpåverkan i alla delar av kedjan från jord till bord är ett viktigt steg. Det gäller både för arbetet med att minska klimatpåverkan från våra livsmedelsprodukter och att i slutändan möta konsumentens önskan att välja produkter med mindre klimatpåverkan”, säger Claes Johansson Chef Hållbar Utveckling på Lantmännen.

Läs mer på miljöstyrningsrådet eller lantmännen