Klockan tickar för många av världens däggdjur

Många av världens däggdjur är idag hotade i olika stor utsträckning på grund av människans framfart. Enligt IUCN, den internationella naturvårdsunionen, är illegal tjuvjakt och förlust av habitat de två största drivande orsakerna till utrotningen av jordens däggdjur. Men flertalet andra faktorer som invasiva arter, fragmenterade landskap, förlust av genetisk diversitet och konflikter med människor är andra exempel som driver på den negativa utvecklingen. Nu börjar det brinna i knutarna för några av de mäktigaste arterna på vår planet.

IUCN eller ”The IUCN Red List of Endangered Species” är en internationell union som arbetar med att bedöma bevarandestatusen hos arter och deras underarter. IUCN har jobbat i över 50 år med att belysa taxa som hotas av utrotning. Bevarandestatusen bedöms efter olika kriterier och listan går från Livskraftig/Least Concern (LC) till Utdöd/Extinct (EX) (se nedan).

IUCN

Enligt den senaste uppdateringen av IUCN rödlista har flera stora däggdjur nu bedömts vara mer hotade än tidigare.
Källa: IUCN

Negativa nyheter
De fyra primaterna västlig gorilla (Gorilla gorilla), östlig gorilla (Gorilla beringei), borneoorangutang (Pongo pygmaeus) är nu alla listade som akut hotade (CR). Även primater som schimpansen (Pan troglodytes) och bonobon (även kallad dvärgschimpans) (Pan paniscus) är nu båda klassade som starkt hotade (EN). Fler arter som stäppzebra (Equus quagga) och flertalet antiloparter har också fått en sämre klassificering än tidigare. Därtill kommer de flesta av jordens rovdjur som fortsätter minska trots stora investeringar och den ökade tjuvjakten på noshörning och elefant i Afrika.

Gorilla

Positiva nyheter
Trots den negativa utvecklingen runt om i världen finns det även nyheter som bringar hopp om framtiden. Bland annat blev nyligen jättepandan (Ailuropoda melanoleuca) nedklassificerad från starkt hotad (EN) till sårbar (VU) på grund av stora satsningar på pandareservat i Kina. Även tigern har börjat öka i flertalet tigerländer för första gången på flera decennier. Här i Sverige ser vi också positiva trender för däggdjur som järv och fjällräv.

Trots att trenden ändå går åt fel håll för många arter så finns det ändå hopp inför framtiden. Med rätt verktyg kan vi förhoppningsvis bevara dessa fantastiska arter även framöver.

Panda

Källa: IUCN, Natursidan, WWF, WWF, Forskning&Framsteg