Korallrevsrestaurering

Korallrevsrehabilitering är ett långsiktigt projekt som för att lyckas kräver engagemang och delaktighet från lokalsamhället. Ocean Quest har tagit fram en bevarandestrategi i projektform som är utformad att vara självgående inom 48 månader. Under denna period sker och slutförs träning, utbildning och tekniköverföring från projektet till lokalsamhället.
Efter detta överlämnas projektet till lokalsamhället, som övertar förvaltningen av korallrevet.

Det som främst sker under fyraårsperioden är dels träning och utbildning, dels utveckling av korallkammaren (“Coral nursery”). Korallkammaren, där korallerna får växa till i fred, är träningsplatsen där det praktiska arbetet med rehabiliteringen utförs. Där får man också möjlighet att träna i faktiska miljöer.
Projektet kan delas in i fem utvecklingssteg:

  • Steg 1: Utvärdering och undersökning av lämpliga rev och miljöer, val av platser och rekrytering av intressenter, korallräddning.
  • Steg 2: Utveckling av korallkammaren (“Coral nursery”), korallförökning (“coral propagation”) och träning/utbildning av både lokalsamhället, intressenter och besökare.
  • Steg 3: Övervakning och uppföljning samt skötsel av korallkammaren.
  • Steg 4: Koralltransplantering. Sker när korallerna i korallkammaren vuxit till så att de kan re-introduceras/återplanteras på det skadade revet.
  • Steg 5: Skötsel av korallrevet. De transplanterade korallerna sköts om till dess att de är stabila och fullt fastvuxna och växer på egen hand.

Några förklarande filmer om korallrehabilitering:

https://drive.google.com/file/d/0B3fZu_TDWptWVlIzLW05cFpFZE0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aIr84S8L3ThUYT1oIdJAODfH4PHvwKdh/view?usp=sharing

Metodiken är framtagen av Ocean Quest Global och Sea Shepherd Dive.