Kvicksilverlampor

Lågenergilampor miljöfarliga

Innehåller giftet kvicksilver.

Samtidigt som kvicksilver totalförbjuds i Sverige förväntas användandet av lågenergilampor, som innehåller kvicksilver, öka. Om en lågenergilampa går sönder sprids kvicksilver i hemmet .

Kvicksilver är ett farligt miljö­gift redan i mycket små doser och orsakar bland annat skador i det centrala nervsystemet. Det ackumuelras i miljön och bryts inte ned utan vandrar ständigt runt i kretsloppet.

Vid halvårsskiftet införs ett totalt förbud mot handel och användande av kvicksilver i Sverige. Endast några få undantag mot förbudet görs, till exempel för forskning, inom tandvården och för belysning. När den vanliga glödlampan ska fasas ut kommer många att gå över till att använda lågenergilampor som innehåller kvicksilver. Detta ställer stora krav på konsumenterna, en lågenegrilampa med kvicksilver får inte kastas i hushållsopor utan måste lämnas in till återvinningscentraler.

Problemen uppkommer om lampan går sönder i hemmet, särskilt om den är varm och gasformigt kvicksilver kan spridas till rummet. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 000 mikrogram kvicksilver, arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att den som yrkesmässigt riskerar att utsättas för kvicksilver inte får vistas längre tider där det finns högre halter än 30 mikrogram per kubikmeter luft. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man försöker vädra ur rummet genom att öppna ett fönster och sedan lämnar rummet i 20-30 minuter. Efter det ska man samla ihop resterna (använd ej dammsugare) som ska märkas och lämnas till återvinningscentral.

Samtidigt visar beräkningar på att förbudet mot glödlampor kommer att minska elförbrukningen drastiskt. Eftersom energiproduktionen släpper ut mer kvicksilver idag än vad lågenergilamporna innehåller går man alltså totalt sett mot minskade utsläpp av kvicksilver sett över hela EU. Dessutom räknar man på att kvicksilverfria alternativ (som t.ex. LED-lampor) kommer att utvecklas och bli billigare.

Kvicksilverlampor

Lågenergilampor miljöfarliga

Innehåller giftet kvicksilver.

Samtidigt som kvicksilver totalförbjuds i Sverige förväntas användandet av lågenergilampor, som innehåller kvicksilver, öka. Om en lågenergilampa går sönder sprids kvicksilver i hemmet .

Kvicksilver är ett farligt miljö­gift redan i mycket små doser och orsakar bland annat skador i det centrala nervsystemet. Det ackumuelras i miljön och bryts inte ned utan vandrar ständigt runt i kretsloppet.

Vid halvårsskiftet införs ett totalt förbud mot handel och användande av kvicksilver i Sverige. Endast några få undantag mot förbudet görs, till exempel för forskning, inom tandvården och för belysning. När den vanliga glödlampan ska fasas ut kommer många att gå över till att använda lågenergilampor som innehåller kvicksilver. Detta ställer stora krav på konsumenterna, en lågenegrilampa med kvicksilver får inte kastas i hushållsopor utan måste lämnas in till återvinningscentraler.

Problemen uppkommer om lampan går sönder i hemmet, särskilt om den är varm och gasformigt kvicksilver kan spridas till rummet. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5 000 mikrogram kvicksilver, arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att den som yrkesmässigt riskerar att utsättas för kvicksilver inte får vistas längre tider där det finns högre halter än 30 mikrogram per kubikmeter luft. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man försöker vädra ur rummet genom att öppna ett fönster och sedan lämnar rummet i 20-30 minuter. Efter det ska man samla ihop resterna (använd ej dammsugare) som ska märkas och lämnas till återvinningscentral.

Samtidigt visar beräkningar på att förbudet mot glödlampor kommer att minska elförbrukningen drastiskt. Eftersom energiproduktionen släpper ut mer kvicksilver idag än vad lågenergilamporna innehåller går man alltså totalt sett mot minskade utsläpp av kvicksilver sett över hela EU. Dessutom räknar man på att kvicksilverfria alternativ (som t.ex. LED-lampor) kommer att utvecklas och bli billigare.