Lastbilstrafik

Lastbilstrafiken får betala för trängsel

Men slipper betala för koldioxidutsläppen
 

Det blev kompromissen när transportutskottet i Europaparlamntet röstade om Eurovinjettdirektivet
 

Grönare transporter är målet med översynen av Eurovinjettdirektivet, ett direktiv som reglerar medlemsländernas möjligheter att ta ut avgifter för tung lastbilstrafik. I onsdags röstade Europaparlamentets transportutskott om det nya förslaget. Resultatet blev att avgifterna ska baseras på luft- och ljudföroreningarna samt den trängsel lastbilstrafiken förorsakar, men inte för koldioxidutsläppen.

Den nederländska ledamoten Corien Wortmann-Kool var dock kritisk: “Trafikstockningarna orsakas också av biltrafiken. Så att avgiftsbelägga lastbilar för trängsel är inte en lösning, utan kommer att öka kostnaderna för transportsektorn”.

Den 1 mars röstar Europaparlamentetets ledmöter röstar om trafikutskottets förslag.

Lastbilstrafik

Lastbilstrafiken får betala för trängsel

Men slipper betala för koldioxidutsläppen
 

Det blev kompromissen när transportutskottet i Europaparlamntet röstade om Eurovinjettdirektivet
 

Grönare transporter är målet med översynen av Eurovinjettdirektivet, ett direktiv som reglerar medlemsländernas möjligheter att ta ut avgifter för tung lastbilstrafik. I onsdags röstade Europaparlamentets transportutskott om det nya förslaget. Resultatet blev att avgifterna ska baseras på luft- och ljudföroreningarna samt den trängsel lastbilstrafiken förorsakar, men inte för koldioxidutsläppen.

Den nederländska ledamoten Corien Wortmann-Kool var dock kritisk: “Trafikstockningarna orsakas också av biltrafiken. Så att avgiftsbelägga lastbilar för trängsel är inte en lösning, utan kommer att öka kostnaderna för transportsektorn”.

Den 1 mars röstar Europaparlamentetets ledmöter röstar om trafikutskottets förslag.