Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys (LCA) innebär att alla steg involverade i produktion av en vara eller tjänst beskrivs, från råvaruutvinning och produktion till avfall.

LCA är en väletablerad metod för att beskriva en produkts eller tjänsts miljöpåverkan från vaggan till graven och används inom många olika områden som  t.ex. byggsektorn, tillverknings- och klädindustrin .

Vid utförande av LCA följer vi gällande  ISO-standarder, ISO 14040 och 14044.
3Overall3Miljöpåverkan3Tid4Komplexitet