Marint skräp blir till nya förpackningar

Varje år hamnar miljontals ton plast i haven. Förutom att plasten i princip aldrig bryts ned så är den även mycket skadlig för marina organismer som antingen fastnar i plasten eller äter den i tron att det är föda. Datortillverkaren Dell drar nu sitt strå till stacken genom att tillverka vissa förpackningar från marint plastskräp. Företagets satsning ska se till att sju ton plast per år inte förorenar världshaven.

Det marina skräpet
Varje år producerar människan enorma mängder plast för olika ändamål, varav en uppskattning på 8 miljoner hamnar i haven. Det kan finnas uppåt 86 miljoner metriska ton plast totalt som skapar enorma konsekvenser för både människor och djur.

Ca 80 % av skräpet i haven kommer från land där det slängs på gator och liknande och förs sedan vidare med regnvatten, vindar, floder och snödumpning ut i haven. Dåliga papperskorgar, bristande renhållning och undermåliga reningsverk förvärrar situationen. Öppna soptippar som förekommer på många platser är ytterligare ett stort problem. Till det kan man dessutom inkludera det marina skräpet som t ex spökgarn (övergivna nät) och andra former av fiskeredskap som lämnats i havet. Skräpet leder i sin tur till att många marina däggdjur och sjöfåglar fastnar och drunknar. Djuren kan också stanna i växten, förgiftas eller svälta ihjäl på grund av att de misstar bland annat plast för föda.

Som ett exempel uppger organisationen Håll Sverige Rent att så mycket som att 663 marina arter har påträffats skadade på grund av marint skräp och 48 olika arter av val har hittats med skräp i magen.

Dells bidrag i kampen mot skräpet
Som ett led i deras miljöarbete med att göra 100 % av deras förpackningar hållbara till 2020 satsar de nu den amerikanska datortillverkaren Dell på att återföra marin plast till kretsloppet. Tanken är att bland annat frivilligorganisationer och professionella återvinningsorganisationer ska samla in skräpet som därefter ska sorteras och bearbetas. Skräpet kommer samlas in från stränder, farleder och kustområden.

Deras pilotprojekt är det första globalt omfattande, kommersiella projektet som involverar marin plast i dess system. Projektet kommer börja med att ta upp runt 7,3 ton.

Vid tillverkningen ska sedan en fjärdedel komma från marin plast medan resterande del ska komma från annan återvunnen plast.

Källa: Miljö&Utveckling, Dell, Håll Sverige Rent