Med cykel mot markföroreningen!

lastcykel

Premiär för företagets lastcykel.
Packat i lådan: Personlig skyddsutrustning (hjälm, handskar, varsel, skyddskor), provtagningsutrustning, märkfärg. Dator. Pennor. mm.mm.
Mot provtagning av det förorenade markområdet!