Miljöutbildning

Utvidga er miljökompetens

Behovsanpassade kurser

Vi hjälper er att utveckla de kunskaper som krävs för att möta både era egna behov såväl som omvärldens krav. Nedanstående kurser tillhör några av de mest efterfrågade och uppskattade och vi skräddarsyr kurserna efter er verksamhet och behov.


Grundläggande miljöutbildning::
Kursinnehåll
Att utbilda personalen i miljöarbete är ett krav i många ledningssystem som t.ex. ISO 14001. Men det är också en förutsättning för att miljöarbetet ska fungera i verksamheten. Vi går igenom grundläggande miljökunskap, historik, hur ert arbete påverkar miljön, vad ni ska göra för att minimera miljöpåverkan samt vilka lagar som ställs.
Målgrupp
Kursen riktar sig er personal som ska bidra med det dagliga miljöarbetet och där verksamheten har eller har som ambition att införa ett miljöledningssystem.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs

Kursmål

Efter vår kurs i Grundläggande miljökunskap kan ni:

 • Se miljökunskap ur ett historiskt perspektiv
 • Ha förståelse om människans påverkan på naturliga kretslopp och ekosystem
 • Förklara innebörden och betydelsen av en bevarad biologisk mångfald
 • Miljölagar och begrepp inom er verksamhet

Övrig information

Kurskompendium ingår.

Antal timmar

2-4

Miljöledningssystem::

Kursinnehåll

Ett sätt att få med sig alla i personalen i miljöarbetet är att utbilda personalen i hur ledningssystemet fungerar. Det skapar bra förutsättningar för att ert ledningssystem ska fungera optimalt i praktiken. Vi går igenom grunderna i ISO 14001, eller det ledningssystem ni har,och hur det fungerar. Vi strävar också efter att få en diskussion för att ta det första steget i att förbättra systemet. Kursen hjälper er att utnyttja och vidareutveckla företagets befintliga kvalitets- eller miljöledningssystem som processer, rutiner och instruktioner för att effektivt stötta verksamheten.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som leder företagets verksamhetsutveckling, ansvarar för utvecklingen av företagets kvalitets- och miljöledningssystem samt personal som ska delta i miljöarbetet.

Förkunskapskrav

God kännedom om företagets verksamhet.

Kursmål

Efter vår kurs i Miljöledningssystem kan ni:

 • Vad syftet är med ett miljöledningssystem och hur det fungerar
 • Vilken miljöpåverkan verksamheten har
 • Hur ledningssystemet ska användas och optimeras
 • Innebörden av ISO 14000 (eller annat ledningssystem)
 • På egen hand kunna arbeta vidare med att vidareutveckla företagets befintliga kvalitets- eller miljöledningssystem
 • Arbetssätt för att effektivisera och förenkla verksamhetens ledningssystem

Övrig information

Kurskompendium ingår.

Antal timmar

2-4

Miljölagstiftning och juridik::

Kursinnehåll

Det finns många juridiska aspekter i en verksamhet ur miljöaspekt. Konsekvenserna av att inte ha kännedom kan få förödande och kostsamma konsekvenser. Vilka lagar finns det som reglerar er verksamhet? Vilka lagkrav ställs på er och vilka utövar tillsynen? Vad blir påföljden vid brott mot lagarna? I kursen Miljölagstiftning och juridik går vi igenom de regelverk som reglerar er verksamhet och visar hur de är uppbyggda och hur man navigerar i dem. Vi går också igenom vilka tillstånd som krävs, hur och var de söks samt vilka som utövar tillsyn.

Målgrupp

Alla som arbetar i företaget

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav krävs

Kursmål

Efter vår kurs i Miljölagstiftning och juridik kan ni:

 • Vilka lagar och krav ställs det på företaget och mig personligen
 • Vilka myndigheter utövar tillsyn och kontroll
 • Vad som krävs för att uppfylla gällande lagkrav

Övrig information

Kurskompendium ingår

Antal timmar

4

Kemikalier och risker::

Kursinnehåll

Det kostar ofta mindre att tänka efter före än efter. Hantering av kemikalier förenas ofta med risker. Det kan innebära stora kostnader om de hanteras på fel sätt eller om en olycka är framme. I kursen Kemikalier och risker går vi igenom vilka kemikalier ni har i verksamheten och vilka risker som är förknippade med dem samt hur ni ska göra för att hantera riskerna. Vi går också igenom vilka lagar som finns inom området och hur ni ska agera vid ett nödläge.

Målgrupp

Kursen riktar sig till er som hanterar kemikalier och ansvarar för eventuella miljökonsekvenser.

Förkunskapskrav

God kännedom om företagets verksamhet.

Kursmål

Efter vår kurs i Miljölagstiftning och juridik kan du:

 • Vilka lagar som finns och hur de tillämpas och kontrolleras
 • Vilka kemikalier som finns i verksamheten och vilka risker som är förknippade med dem
 • Hur du ska agera vid ett nödläge eller olycka

Övrig information

Kurskompendium ingår

Antal timmar

4-8

Första hjälpen samt hjärt och lungräddning::

Kursinnehåll

Om olyckan skulle vara framme så är utbildad personal viktigt för att minska skadeeffekterna och öka överlevnaden vid exempelvis ett hjärtstopp. I kursen Första hjälpen och HLR utbildar vi er personal i hjärt-lungräddning och även grundläggande förstahjälpen med avseende på de risker som finns i er verksamhet och de situationer som kan uppstå.

Målgrupp

Kursen riktar sig till all personal i en verksamhet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav krävs

Kursmål

Efter vår kurs i Första hjälpen samt hjärt och lungräddning kan du:

 • Hjärt-Lungräddning
 • Grundläggande första hjälpen

Övrig information

Kurskompendium ingår

Antal timmar
6