Miljö viktigast i EU-valet

Miljön viktigast i EU-valet

Aldrig tidigare har miljön varit så viktig i ett EU-val

Klimatet, kemikalierna och fisket blir stora frågor för nästa Europaparlament, tror kandidaterna

Miljön är den viktigaste frågan för svenska väljare, enligt opinionsmätningar som gjorts inför EU-valet på söndag.
Kanske är det också det område där svenska EU-parlamentariker gjort störst skillnad den gångna mandatperioden.

Vilka miljöfrågor blir då viktigast för parlamentet den kommande femårsperioden? Och hur mycket skiljer egentligen mellan olika partier och kandidater?

Åtta kandidater ombads ranka de viktigaste miljöfrågorna för det nya EU-parlamentet.
Klimatet visar sig vara överlägset mest engagerande följt av kemikalierna och fisket.

Källa: GP