Miljöbilarna backar

Oenighet om miljöbilar

Nyregistreringen av miljöbilar ökar – eller minskar?

Enligt BilSweden ökade nyregisteringen av miljöbilar med 7% i november. Samtidigt menar Gröna Bilister att miljöbilsboomen kommit av sig och att marknaden backar. Bägge är dock eniga att indragningen av miljöbilsstimulanser är olycklig i nuläget.

Enligt statistik från BilSweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, ökade registreringarna av miljöbilar under november med 7 % och uppgick till 6 612 bilar. Miljöbilsandelen november var 37,5 % jämfört med en andel på 22,3 % i november 2007. ittills i år ligger miljöbilsandelen i snitt per månad på 33 % jämfört med 17,0 % samma period förra året.

Hela bilmarknaden minskade kraftigt i november. “Finanskrisen och den försvagade konjunkturen slår nu igenom med full kraft på bilmarknaden”, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. “Miljöbilarna fortsätter att gå mot strömmen och ökade med 7 % samtidigt som totalmarknadenminskade med 36 %. Det finns dock anledning att känna oro inför 2009 då flera miljöbilsstimulanser ras in i förtid. Det gäller slopad miljöbilspremie från 1 juli nästa år, slopad gratis oendeparkering i Stockholm och att miljöbilar som nyregistreras från årsskiftet skall betala rängselskatt. De indragna stimulanserna för miljöbilsköpare under 2009 är mycket olyckligt och införs i ett läge när bilmarknaden istället borde stimuleras”, fortsätter Bertil.

Miljöbilarna backar

Oenighet om miljöbilar

Nyregistreringen av miljöbilar ökar – eller minskar?

Enligt BilSweden ökade nyregisteringen av miljöbilar med 7% i november. Samtidigt menar Gröna Bilister att miljöbilsboomen kommit av sig och att marknaden backar. Bägge är dock eniga att indragningen av miljöbilsstimulanser är olycklig i nuläget.

Enligt statistik från BilSweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, ökade registreringarna av miljöbilar under november med 7 % och uppgick till 6 612 bilar. Miljöbilsandelen november var 37,5 % jämfört med en andel på 22,3 % i november 2007. ittills i år ligger miljöbilsandelen i snitt per månad på 33 % jämfört med 17,0 % samma period förra året.

Hela bilmarknaden minskade kraftigt i november. “Finanskrisen och den försvagade konjunkturen slår nu igenom med full kraft på bilmarknaden”, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. “Miljöbilarna fortsätter att gå mot strömmen och ökade med 7 % samtidigt som totalmarknadenminskade med 36 %. Det finns dock anledning att känna oro inför 2009 då flera miljöbilsstimulanser ras in i förtid. Det gäller slopad miljöbilspremie från 1 juli nästa år, slopad gratis oendeparkering i Stockholm och att miljöbilar som nyregistreras från årsskiftet skall betala rängselskatt. De indragna stimulanserna för miljöbilsköpare under 2009 är mycket olyckligt och införs i ett läge när bilmarknaden istället borde stimuleras”, fortsätter Bertil.