Hyr in miljökompetens

Vem utvecklar miljöarbetet? Håller reda på nya lagar och regler? Sköter kontakten med myndigheter? Räcker tiden till – ofta läggs miljöansvaret på en anställd utan att den får tid för detta. Vem kan du rådgöra med?

Istället för att lägga på extra arbetsuppgifter på de anställda – hyr istället in en miljösamordnare eller miljöchef från Trapezia! Ni kan då släppa de bekymren och fokusera era arbetsuppgifter. Du får det stora företagets fördelar med en egen miljöavdelning men slipper ansvaret och arbetet som det innebär. Dessutom så krävs det sällan en heltidstjänst för miljöarbetet på ett mindre eller medelstort företag. Vi kan hjälpa dig genom inhyrda miljötjänster den tid som behövs för ert företag.

Fördelar ni får jämfört med att anställa en miljösamordnare är bland annat:

  • kostnadseffektivet genom att vi anpassar omfattningen efter era behov och plånböcker. Vare sig mer eller mindre. Ni behöver inte ta resurser från er verksamhet
  • flexibilitet genom att vi finns där i den utsträckning som ni behöver oss. Ibland är det mer att göra, ibland mindre och vi kan snabbt öka och minska vår arbetsinsats
  • kunskapseffektivitet genom att ni får tillgång till hela vår samlade kompetens -allt ifrån från geologi till ekologi och toxikologi till samrådsförhandlingar och rapportskrivning.