Miljöpolicy

Trapezias Miljöpolicy

En miljöpolicy dikterar varje åtgärd, avsiktligt eller inte, som ska vidtas för att hantera mänskliga aktiviteter i syfte att förebygga, minska eller mildra skadliga effekter på naturen och naturresurserna, och se till att konstgjorda förändringar i miljön inte har skadliga effekter på människan.

Här kan ni läsa vår miljöpolicy [PDF 60kb]! Vill ni också ha ett väl fungerade miljöledningssyetem läs mer om vårt systematiska miljöarbete.