Miljöteknik kan blir nästa exportframgång

Miljöteknik kan blir nästa exportframgång

41 000 svenskar är sysselsätta i miljötekniksektorn.

De kan och bör bli betydligt fler enligt Sveriges miljöteknikråd.

Siffror som Swentec tillsammans med Statistiska centralbyrån presenterat visar att miljötekniksektorns omsättning minskade med 12 procent under lågkonjunkturen 2009, från 135 till 119 miljarder kronor. Samtidigt ökade miljötekniksektorns export. Svensk miljöteknik är eftertraktad ute i världen. I takt med att jordens befolkning växer och allt fler lyfts ur fattigdom, kommer hållbar utveckling att bli en allt starkare drivkraft för affärer. 2008 exporterade Sverige miljöteknik för 37 miljarder kronor vilket ökade till nästan 39 miljarder under 2009.

2003 omsatte svensk vindkraft drygt 2,5 miljarder kronor. 2009 var det drygt 11 miljarder. Sol, vind och vattenkraft stod för 19 % av Sveriges miljöteknikexport förra året. Fortsätt satsningar på förnyelsebar energi men sätt tydliga mål för helhetsbilden för Sverige – och utvärdera kontinuerligt denna helhetsbild.

Källa: Dagens Industri och Swentec

Läs mer här.