Miljösupport

– Snabba svar och Teckna miljösupport hos oss idag

Nya lagstiftningar och nya straffbestämmelser inom miljöområdet är svår att överblicka. Frågor som “Vad och hur ska jag göra?”, “Vad är mest effektivt?”
Vid miljörelaterade brott kan påföljden bli miljösanktionsavgifter, böter till och med fängelse – även för privatpersoner. Det kan gälla brott mot områdesskydd, vållande till miljöstörning, otillåten miljöverksamhet, olaglig transport av avfall, bristfällig miljöinformation, artskyddsbrott, miljöfarlig kemikaliehantering med flera. Vi ger rådgivning innan det är för sent. Vi åtar oss uppdrag och samverkar med såväl kommuner, länsstyrelser och statliga verk till privata små- och stora företag samt privat personer och allmänheten. Områden som vi arbetar inom är exempelvis:

  • Miljölagstiftning
  • Tillståndsansökningar
  • Hantering av överklaganden
  • Riskbedömningar av er verksamhet