Miljötipset: Källsortera dina soppor rätt

Ibland kan det vara jobbigt att ta hand om alla förpackningar som ska återvinnas. Veckans miljötips gäller sopsortering och hur man kan spara plats i återvinningen där hemma samt bidra till en bättre återvinning generellt.

Vi i Sverige är väldigt bra på att sopsortera. I snitt producerar varje person i Sverige 467 kg avfall varje år. Totalt är det under 1 % av allt avfall som uppstår från hushåll som läggs på deponi, resten återvinns. Det sker både materialåtervinning, biologisk återvinning och energiåtervinning.Statistik från Avfall Sverige viss på att 35 % gick till materialåtervinning, 14 %  till biologisk återvinning och 50 % gick till energiåtervinning.

Det kan vara svårt att få plats med allt som ska återvinnas hemma under diskbänken, och beroende har man långt till återvinningen kan det uppfattas som enklare att bara slänga allt i soptunnan. Dock vinsten av att ordentligt sortera ut sina soppor är så pass stor att sortering lönar sig flera gånger om! Här kommer här lite enkla tips på hur man kan spara plats hemma.

Lägg samma typ av förpackning i varandra
Det är lätt att behållarna för papper och plast snabbt fylls upp hemma. Det är därför smart att trycka ner flera förpackningar i varandra. Har du ett glasspaket i återvinningen? Fyll det med mjukplast från tex en salladspåse. Har du en större kartong? Fyll den med mindre pappersförpackningar. På så sätt sparar du plats både hemma och i återvinningsstationen.

Läs alltid på förpackningen
På i princip alla förpackningar står det exakt hur de ska återvinnas. Texten brukar gå att hitta i närheten av sträckkoden. Ibland kan en förpackning bestå av flera olika material. Dessa kan i vissa fall sorteras ut på anläggningen, men då är det viktigt att de hamnar i rätt sortering. Ett bra exempel på detta är chipspåsar. De innehåller både plast och metall men ska sorteras som plastförpackning. Företaget som säljer förpackningen betalar även för att de ska kunna återvinnas på rätt sätt och då är det viktigt att de hamnar rätt.

Sortera på återvinningsanläggningen. 
Ibland kan det vara svårt att få plats med separata behållare för alla olika material hemma. Utrymmet under diskbänken räcker inte alltid till och man vill inte ha återvinningen framme. Istället för att ha massa olika kärl kan man då ha en stor som allt hamnar i. Detta kärl tar med sedan med sig till återvinningen när det är fullt och så sorterar man på återvinningsstationen. Då minskar också risken att något kärl bli fullt snabbare än något annat.

Tänk på att bara sortera förpackningar
Det kan vara lätt att slänga gamla metallkrukor och trasiga glas-ljuslyktor i glasåtervinningen. Dock är det inte det återvinningsstationerna är till för. De återvinningsstationer som finns uppställda runt om i Sverige är väldigt ofta bara till för förpackningar. återvinningsprocessen är anpassad till de förpackningar som finns på marknaden just nu och om andra typer av material tillförs kan det resultera i sämre återvinning. Var därför noga med att läsa på återvinningsstationen om vad du får slänga i vilken station. Det du inte kan återvinna där kan du åka med till en större återvinningscentral. Dit ska du även köra allt ditt farliga avfall.