MKB för bergtäkt

Bergtäkt2
Utsikt över bergtäkt, fredag morgon.
De flesta täkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Verksamheterna beskrivs i miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap. 1- 3 §§, verksamhetskoder 10.10 – 10.20.
Tillstånd omfattar att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Du kan läsa mer om MKB här, men en central del i processen är samrådet, dvs att synpunkter inhämtas från bl.a. närboende, myndigheter och särskilt berörda.
Nu på morgonen har vi varit ute på samråd med myndigheter och verksamhetsutövare, en skön promenad i skogen med lite bergsklättring på köpet 🙂
Bergtäkt
För att kunna producera det material som krävs till att bygga vägar, husgrunder, betong och asfalt krävs det tillgång på bergmaterial. Berget sprängs loss, krossas och sorteras till olika sorteringar. För att bergtäkten ska påverka miljön så lite som möjligt görs därför en MKB i samband med ansökan. Centrala delar i MKB är dels lokaliseringsutredning, dels samråd. På det sättet utreds dels olika tänkbara alternativ, dels tas synpunkter in från flera olika håll.

Under våren och sommaren kommer vi att ta fram en MKB och ansökan som kommer att prövas av tillsynsmyndigheten.
Bergtäkt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *