Musslor

Musselodlingar renar Östersjön

Tre musselodlingar i Östersjön ska minska övergödningen

Enkelt och billigt sätt att rena vattnet

Blåmusslan är Östersjöns vanligaste djur och bara längs svenska kusten renar de en tredjedel av allt vatten gratis årligen till ett värde av 100 miljoner kronor beräkningar från forskare vid Stockholms universitet.

– “Ska man i Östersjön verkligen komma tillrätta med övergödningens negativa effekter så måste man ta till alla möjliga metoder, inte bara de billigaste enklaste. Då kommer musselodling på ett ganska tidigt stadium och är konkurrenskraftigt” säger Odd Lindahl, docent i marinekologi vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper och som leder projektet.

Musselrening har prövats i Lysekil på Västkusten sen 7 år. Kostnaden är hälften mot att bygga ut det kommunala reningsverket ytterligare där. I Östersjön växer musslorna sämre, men Odd Lindahl  tror ändå att de kan bli konkurrenskraftiga mot traditionella reningsverk.

Flera parallella 200 meters nät som bärs upp av flytande plaströr ger stöd för blåmussellarverna att växa på. Om två år kommer musslorna skördas. Skörden förväntas bli 400 ton. Blåmusslorna ska sedan bli musselmjöl och användas som foder åt ekologiska kycklingar.

Källa: Vetenskapsradion

Musslor

Musselodlingar renar Östersjön

Tre musselodlingar i Östersjön ska minska övergödningen

Enkelt och billigt sätt att rena vattnet

Blåmusslan är Östersjöns vanligaste djur och bara längs svenska kusten renar de en tredjedel av allt vatten gratis årligen till ett värde av 100 miljoner kronor beräkningar från forskare vid Stockholms universitet.

– “Ska man i Östersjön verkligen komma tillrätta med övergödningens negativa effekter så måste man ta till alla möjliga metoder, inte bara de billigaste enklaste. Då kommer musselodling på ett ganska tidigt stadium och är konkurrenskraftigt” säger Odd Lindahl, docent i marinekologi vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper och som leder projektet.

Musselrening har prövats i Lysekil på Västkusten sen 7 år. Kostnaden är hälften mot att bygga ut det kommunala reningsverket ytterligare där. I Östersjön växer musslorna sämre, men Odd Lindahl  tror ändå att de kan bli konkurrenskraftiga mot traditionella reningsverk.

Flera parallella 200 meters nät som bärs upp av flytande plaströr ger stöd för blåmussellarverna att växa på. Om två år kommer musslorna skördas. Skörden förväntas bli 400 ton. Blåmusslorna ska sedan bli musselmjöl och användas som foder åt ekologiska kycklingar.

Källa: Vetenskapsradion