Naturvård

Vi utför naturvårdsarbete i form av olika typer av åtgärder som syftar till att bevara, öka eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar bl.a. med:

  1. Naturvärdesbedömningar
  2. Inventering av grod- och kräldjur
  3. Anläggande och skötsel av Kreotoper
  4. Korallrevsrestaurering (“Coral Reef Propagation”)