Neonikotinoider giftigare för våra pollinatörer än tidigare befarat

Neonikotinoider är världens mest använda bekämpningsmedel och har i studie efter studie bekräftats vara toxiska för våra viktigaste pollinatörer. De senaste och hittills största fältstudierna har nu lagt fram bevis för att kemikalierna är ännu farligare än tidigare hävdat.

I ett tidigare inlägg skrev vi om de farliga neonikotinoiderna och deras förödande effekter på viktiga pollinatörer som humlor och bin. Då hade forskare sett ett samband mellan bidöd och neonikotinoider i det vilda på landskapsnivå i England och Wales. Samtidigt stöddes denna hypotes av andra studier som fann kopplingar mellan humlors sämre förmåga att pollinera äppelträd och andra grödor samt att honungsbins larver dött och ett minskat antal fjärilar. I Sverige visade forskning att honungsbin inte påverkades men att vilda bin påverkades negativt av dessa typer av växtskyddsmedel.

Nu ser läget däremot annorlunda ut och ny forskning, nyligen publicerad i Science, visar att betydligt lägre doser av insektsgiftet skadar pollinatörernas fortplantning än man tidigare trott. Det är två studier framtagna av forskare i Storbritannien samt Kanada som har hittat kopplingen mellan lägre doser och reducerad fortplantning. Dessutom har forskarna funnit att bekämpningsmedlet tas upp av andra växter än de behandlade samt att pesticiderna stannar kvar i marken även efter odlingssäsongens slut.

Kolonier med honungsbin minskade med 24 procent över vintern i testområden jämfört med kontrollområden utan användning av neonikotinoider. Även vilda bin påverkades negativt genom försämrad reproduktion.

Professor James NIeh vid University of California, San Diego har läst de två studierna och berättar till tidningen the Guardian:
– Tillsammans ger de här studierna starkt stöd till det allt större konsensus inom forskarvärlden att neonikotinoider skadar bin.

Trots de tidigare larmen sökte Lantbrukarnas Riksförbund tillstånd under 2016 om att få använda neonikotinoider i jordbruket men fick avslag. Samtidigt har EU-kommissionen lagt fram förslag om att utvidga användningen av neonikotinoider inom EU.

Källa: Natursidan