New Plastics Economy

New Plastics Economy, en vision om ett cirkulärt samhälle

Ellen MacArthur Foundation har även lanserat en vision över plasts roll i ekonomin och samhället.
Prioriterat i visionen är att onödig eller problematisk plats ska elimineras genom innovation, ny design och nya leverans/transportmodeller:

• Öka återanvändningen av förpackningar där det är möjligt

• All plast i förpackningar ska var helt återanvändningsbar, återvinningsbar eller komposterbar

• Alla plastförpackningar ska i praktiken återanvändas, återvinnas eller komposteras

• Plastanvändningen ska helt frikopplas från användandet av ändliga resurser

• Alla plastförpackningar ska vara fri från farliga kemikalier som inte påverkar människors hälsa, säkerhet eller rättigheter

Länkar:
New Plastics Economy
Ellen MacArthur Foundation