Maria Ågren ny GD för naturvårdsverket

Ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Maria Ågren efterträder Lars-Erik Liljelund

Regeringen har utsett Maria Ågren till ny generaldirektör för Naturvårdsverket.

Maria Ågren

Maria Ågren, som för närvarande är generaldirektör för SMHI, efterträder Lars-Erik Liljelund som sedan juli tjänstgör som generaldirektör i Statsrådsberedningen. Maria Ågren är född 1962 och är utbildad civilingenjör med samhällsbyggnadsteknisk- och miljöinriktning. Hon har tidigare innehaft olika befattningar på SMHI, förordnades som generaldirektör för SGI 2002 och utsågs till generaldirektör för SMHI 2003. Hon kommer att tillträda tjänsten som generaldirektör för Naturvårdsverket den 9 februari 2009.

Maria Ågren ny GD för naturvårdsverket

Ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Maria Ågren efterträder Lars-Erik Liljelund

Regeringen har utsett Maria Ågren till ny generaldirektör för Naturvårdsverket.

Maria Ågren

Maria Ågren, som för närvarande är generaldirektör för SMHI, efterträder Lars-Erik Liljelund som sedan juli tjänstgör som generaldirektör i Statsrådsberedningen. Maria Ågren är född 1962 och är utbildad civilingenjör med samhällsbyggnadsteknisk- och miljöinriktning. Hon har tidigare innehaft olika befattningar på SMHI, förordnades som generaldirektör för SGI 2002 och utsågs till generaldirektör för SMHI 2003. Hon kommer att tillträda tjänsten som generaldirektör för Naturvårdsverket den 9 februari 2009.