Ny portal ska sammanställa hälso- och miljöriskerna med nanomaterial

Nanotekniken är en snabbt växande marknad med enorma förhoppningar från forskarna. I dagsläget är däremot är miljö- och hälsoriskerna relativt outforskade. En ny plattform, framtagen av Swetox, ska sammanställa och förmedla den kunskaps om finns om nanomaterialens risker och säkerhet.

Nanotekniken är en expanderande teknik som innebär att nya material tas fram där strukturen designas på atomnivå. Materialen består av kemiska ämnen eller material som tillverkas i mycket små dimensioner. Nanomaterial är unika och har helt andra utpräglade egenskaper jämfört med samma material som inte har samma struktur. Utvecklingen går idag starkt framåt och tekniken har många användningsområden inom bland annat läkemedelsindustrin (botemedel för cancer), kosmetika och framtagandet av nya lätta material. Ett omfattande antal produkter finns redan på den europeiska marknaden som bland annat batterier, antibakteriellt behandlade kläder och livsmedelsprodukter.

Vi vet idag fortfarande mycket lite om hur materialen påverkar oss och miljön vi lever i. Kraven på hur materialen ska testas är inte heller tydliga vilket kan få stora konsekvenser i praktiken. Det saknas även vetenskapliga metoder för analysering och bedöming av eventuella hälso- och miljörisker.

På grund av det här ska Sverige nu få en ny plattform som ska sammanställa och förmedla information om potentiella risker och säkerhet med nanomaterialen. Plattformen ska sedan delas mellan myndigheter, företag och universitet. Idag är tillsynen utspridd över ett 20-tal svenska myndigheter.

Swetox, ett nationellt akademiskt forskningscentrum med fokus på säkra kemikalier och en giftfri miljö, har nu fått i uppdrag av regeringen att bygga upp plattformen i syfte att främja arbetet mot en “Giftfri miljö” – ett av Sveriges 16 miljömål.

En stor del handlar om att skapa en webbaserad tjänst för att hämta och sprida kunskap. Tjänsten ska erbjuda del för allmänheten, bestående av nyheter, information och en databas med frågor och svar. Det ska även finnas tillgång till en del där nätverkets medlemmar kan diskutera och utbyta material. Plattformen har även i uppgift att undersöka vilka utbildningsmöjligheter som finns inom nanosäkerhet.

Plattformen är planerad att invigas 23 maj.

Källa: Miljö&Utveckling, ECHA, Swetox
Mer information om nanopartiklar: Kemikalieinspektionen
Foto: Journal Online