Ökad GDP, (gross domestic product), minskat CO2-utsläpp, går det ihop?

 

Många tar för givet att länder som ökar sin GDP, gross domestic product, samtidigt ökar sina CO2-utsläpp. Är detta verkligen sant?
Utveckling är en pågående faktor vilket därmed borde innebära att utsläpp som CO2 också borde öka konstant, eller?
Samtidigt som denna debatt pågår så finns det en annan sida av myntet, en diskussion om klimatstabilisering kan driva på länders utveckling.

Så var är vi på väg? Ökar länder sina CO2-utsläpp eller hur ligger det till?

En studie som kom ut 2015 visar att många av Europas länder, dels sådan som är väl utvecklade som dom nordiska med en stabil infrastruktur har minskat sina CO2 utsläpp mellan åren 2000-2015 samtidigt som deras GDP har ökat. Men inte bara dessa länder. Länder som Bulgarien, Slovakien, Slovenien som i detta tillfälle har en betydligt större utmaning att utveckla sin infrastruktur har minskat sina utsläpp, i vissa fall minskat dom drastiskt. Detta tyder på att det går att samtidigt som ett land bygger upp sin industrialistiska del samtidigt minskar sina utsläpp. Detta är något som har en stor betydelse inte bara för länderna själva utan för hela vår jord.
Ett tydligt exempel är USA som mellan 2010 och 2012 minskade sina energirelaterade CO2-utsläpp med 6 procent (från 5,58 till 5,23 miljarder ton), samtidigt som deras GDP ökade med 4 procent (från 14,8 till 15,4 triljoner dollar).

Decoupling_sparkline_graphic_v2

Under det senaste klimatmötet i Paris kom man fram till att man måste minska sina utsläpp för att genomsnittstemperaturen inte ska öka mer än 2°C. Detta är ett grundläggande exempel på att vi kan nå detta mål samtidigt som världens länder utvecklas. Dock måste länder så som Sverige och andra nordiska länder bistå med del resurser samt kunskap till länder som är mitt i eller kommer inom en snar framtid stå för en industriell utveckling. Så att även dessa länder kan öka sin GDP utan att öka sina CO2-utsläpp.

Källor:

http://www.wri.org/blog/2016/04/roads-decoupling-21-countries-are-reducing-carbon-emissions-while-growing-gdp?utm_content=buffere9a58&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer