Miljökonsulter som gör skillnad

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier. 

Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk. Vi kan vi hjälpa Er att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö. 

Att vara i framkant inom våra spetsområden och utveckla teknik och metoder för att driva hållbar utveckling, affärskap och kunskap inom miljöområdet.

Vi erbjuder trygghet och säkerhet till våra uppdragsgivare inom miljöområdet. Genom detta hjälper vi dem till bättre och hållbarare affärer, verksamheter och minskad miljöpåverkan.

Trapezia – den marina miljökämpen!

Vi valde namnet trapezia efter en liten, modig korallkrabba som håller korallerna rena och inte tvekar att försvara dem mot den glupska kristi törnekronan. Trapeziakrabborna är ett släkte av små (ca 1-2 cm över skölden) marina krabbor som återfinns i indiska oceanen och stilla havet, från röda havet i väster till panamabukten i öster. De har stora klor, 6 åsar mellan ögonen, och ofta spektakulära, fläckiga färgteckningar. 

Trapezia – den modiga korallkrabban

Korallkrabban lever på grunda korallrev, revpalatåer och i laguner där hårdkoraller av släktet Pocillopora växer och som krabborna lever i symbios med. De lever av korallernas slem och håller sina värdar rena från sediment vilket gör att små koraller kan överleva i vatten med mycket sediment där de annars skulle ha kvävts. Deras putsande främjar också korallernas tillväxt. De försvarar sina värdar från bl.a. den korallätande sjöstjärnan Acanthaster planci (kristi törnekrona), därav namnet väktarkrabbor. När en törnekrona försöker äta på en korall så attackerar Trapeziakrabban stjöstjärnans törnen och bryter av dem vid pedicelet, vilket orsakar märkbar skada på törnekronan. Törnekronorna kan annars, om de får härja fritt, ödelägga hela korallrev!

Trapeziakrabborna tillhör familjen Carpiliidae och det finns dryt 20 arter, bland andra T. serenei, T. wardi, T. rufopunctata och T. flavopunctata.

Vill du veta mer?

Läs mer om marin ekologi här eller i någon av artiklarna nedan (artiklarna fås på begäran genom att maila oss på info(at)trapezia.se)

Vi är miljöexperterna att lita på

Miljökonsulter som gör skillnad

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag med spets inom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, marksanering & förorenad mark och kemikalier.

Vi har bred kompetens inom miljö, expertkunskaper inom geologi, (eko)toxikologi och miljöteknik samt ett stort expertnätverk.
Vi kan vi hjälpa Er att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.

Vår vision

Att vara i framkant inom våra spetsområden och utveckla teknik och metoder för att driva hållbar utveckling, affärskap och kunskap inom miljöområdet.

Vår mission

Vi erbjuder trygghet och säkerhet till våra uppdragsgivare inom miljöområdet. Genom detta hjälper vi dem till bättre och hållbarare affärer, verksamheter och minskad miljöpåverkan.

Trapezia – den marina miljökämpen!

Vi valde namnet trapezia efter en liten, modig korallkrabba som håller korallerna rena och inte tvekar att försvara dem mot den glupska kristi törnekronan. Trapeziakrabborna är ett släkte av små (ca 1-2 cm över skölden) marina krabbor som återfinns i indiska oceanen och stilla havet, från röda havet i väster till panamabukten i öster. De har stora klor, 6 åsar mellan ögonen, och ofta spektakulära, fläckiga färgteckningar.

I symbios med miljön

Korallkrabban lever på grunda korallrev, revpalatåer och i laguner där hårdkoraller av släktet Pocillopora växer och som krabborna lever i symbios med. De lever av korallernas slem och håller sina värdar rena från sediment vilket gör att små koraller kan överleva i vatten med mycket sediment där de annars skulle ha kvävts. Deras putsande främjar också korallernas tillväxt. De försvarar sina värdar från bl.a. den korallätande sjöstjärnan Acanthaster planci (kristi törnekrona), därav namnet väktarkrabbor. När en törnekrona försöker äta på en korall så attackerar Trapeziakrabban stjöstjärnans törnen och bryter av dem vid pedicelet, vilket orsakar märkbar skada på törnekronan. Törnekronorna kan annars, om de får härja fritt, ödelägga hela korallrev!

Trapeziakrabborna tillhör familjen Carpiliidae och det finns dryt 20 arter, bland andra T. serenei, T. wardi, T. rufopunctata och T. flavopunctata.

  • Läs mer om marin ekologi här eller i någon av artiklarna nedan (artiklarna fås på begäran genom att maila oss på info(at)trapezia.se)
  • Gotelli, N., Gilchrist, S.and Abele, L. Population biology of Trapezia spp. and other coral-associated decapods. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol 21: 89-98, 1985.
  • Pratchett, M. Influence of coral symbionts on feeding preferences of crown-of-thorns starfish Acanthaster planci. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 214: 111–119, 2001.
  • Huber, M. & Coles, S. Resource utilization and competition among the five Hawaiian species of Trapezia (Crustacea, Brachyura). Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 30: 21-31, 1986.