Miljökonsulter som gör skillnad

Om Trapezia

Miljökonsulter som gör skillnad

Vi är ett oberoende miljökonsultbolag. Med vår breda kompetens inom miljö som kombinerar expertkunskaper inom biologi, geologi, toxikologi, ekotoxikologi och miljövetenskap samt stora nätverk kan vi hjälpa ert företag att minska miljöpåverkan och öka miljöprestandan. Det flyttar fram er konkurrensposition samtidigt som det gynnar vår gemensamma miljö.

Våra tjänster – För en hållbar miljö!

Vi erbjuder konsulttjänster inom miljöområdet. Vår verksamhet omfattar utbildning, rådgivning, praktiskt fältarbete, miljökonsekvensbeskrivning, systematisk miljöarbete, miljöriskbedöming och miljöbesiktning samt inventering av förorenade områden.

Trapezia – den marina miljökämpen!

Vi valde namnet trapezia efter en liten, modig korallkrabba som håller korallerna rena och inte tvekar att försvara dem mot den glupska kristi törnekronan. Trapeziakrabborna är ett släkte av små (ca 1-2 cm över skölden) marina krabbor som återfinns i indiska oceanen och stilla havet, från röda havet i väster till panamabukten i öster. De har stora klor, 6 åsar mellan ögonen, och ofta spektakulära, fläckiga färgteckningar.

Trapezia rofupunctata, Foto: Jeff Jeffords, www.divegallery.com

I symbios med miljön

Korallkrabban lever på grunda korallrev, revpalatåer och i laguner där hårdkoraller av släktet Pocillopora växer och som krabborna lever i symbios med. De lever av korallernas slem och håller sina värdar rena från sediment vilket gör att små koraller kan överleva i vatten med mycket sediment där de annars skulle ha kvävts. Deras putsande främjar också korallernas tillväxt. De försvarar sina värdar från bl.a. den korallätande sjöstjärnan Acanthaster planci (kristi törnekrona), därav namnet väktarkrabbor. När en törnekrona försöker äta på en korall så attackerar Trapeziakrabban stjöstjärnans törnen och bryter av dem vid pedicelet, vilket orsakar märkbar skada på törnekronan. Törnekronorna kan annars, om de får härja fritt, ödelägga hela korallrev!

Trapeziakrabborna tillhör familjen Carpiliidae och det finns dryt 20 arter, bland andra T. serenei, T. wardi, T. rufopunctata och T. flavopunctata.

Vill du veta mer? Läs mer om marin ekologi här eller någon av artiklarna nedan (artiklarna fås på begäran genom kontaktformuläret – utan kostnad):

  • Population biology of Trapezia spp. and other coral-associated decapods. [10 sidor, PDF]
  • Influence of coral symbionts on feeding preferences of crown-of-thorns starfish Acanthaster planci. [9 sidor, PDF]
  • Resource utilization and competition among the five Hawaiian species of Trapezia (Crustacea, Brachyura) [11 sidor, PDF]