Östersjöländerna får underkänt i ny granskning av WWF

Östersjön är ett av världens mest känsliga ekosystem och har under många decennier fått kämpa hårt med både skadliga kemikalier och övergödning. Östersjöländerna har enats genom en överenskommelse att skydda 10 procent vardera av Östersjön till år 2020. En ny rapport från WWF visar nu att det är en lång väg kvar och Sverige får bottenbetyg för sin insats.

Östersjön är ett av världens största bräckvattenhav och även ett av världens mest förorenade hav. Östersjön har ett unikt ekosystem på grund av sitt bräckta vatten. Dessvärre får Östersjön tampas med en rad miljöproblem som övergödning, skadliga kemikalier, syrefria bottnar, främmande arter och överfiske. Behovet av att regler, rening och skydd är därför stort.

Sverige har störst angränsande yta av alla Östersjöländer men vi är inte bättre på att skydda vårt innanhav. Endast 6,6 procent av den svenska delen av Östersjön skyddas och det befintliga skyddet är inte tillräckligt. Områdena är bland annat för ojämnt spridda samt att restriktioner för fisket är sällsynt. Sverige är nu inne i ett kritiskt läge och en högre växel måste läggas i om vi ska nå målet med 10 procents skydd innan 2020.

Idag, måndag 7 november presenterades WWFs granskning Scorecard 2016 – Marine Protected Areas in the Baltic Sea av Östersjöländernas skydd av havsmiljön. I rapporten rankas alla angränsande länder med kust mot Östersjön utifrån hur väl de skyddar sin del av innanhavet. Rankingen består bland annat av hur väl länderna efterföljer internationella åtaganden om att skydda havsmiljöer. Samtliga Östersjöländer får nu underkänt i rapporten och Sverige har en bra bit kvar till ett godkänt betyg och får bottenbetyg när det gäller MPA (Marine Protected Areas).

tabell-wwf
Tabell: WWF

WWF menar att det inte räcker med att bara peka ut vilka områden som ska skyddas utan det måste även finnas effektiva skötselplaner som både efterföljs och kontrolleras. Vidare har WWF i ett pressmeddelande menat att den svenska regeringen måste satsa mer resurser för att kunna nå minst 10 procents effektivt skydd. Dessutom vill WWF att regeringen ska fastställa att alla beslut som rör Östersjön ska tas med hänsyn till ekosystemens behov – oavsett om det rör sig om sjöfart, fiske eller jordbruk samt att hållbara ekosystem är ett måste för en hållbar framtid.

Hela Scorecardrapporten går att läsa här: Scorecard 2016
Källa: Natursidan, WWF