Översiktlig miljöutbildning

Vi skräddarsyr kurser efter era behov och förkunskaper, både grundläggande miljökurs för en bredare grupp eller mer tillämpad miljö för en mindre krets.
En grundläggande utbildning ger dig baskunskaper inom miljö och kännedom om grundläggande begrepp inom miljö- och hållbarhet.

Miljö

Grundläggande miljökunskap – kemi, fysik, biologi
Kemiska ämnen och hälsorisker
Ekosystemteori

Klimat

Global uppvärmning och växthuseffekten – orsaker, påverkan, teori
Problemhantering-strategier och redskap
Artutdöenden
Problem och utmaningar

Miljölagstiftning & Samhälle

EU-rätten
Miljöbalken & svensk miljörätt
Globala och nationella miljömål
GRI-Global Reporting Initiative