PFAS- Den osynliga miljöskurken

Idag är PFAS ett omtalat ämne i media. Det talas om hur det har hittats i dricksvatten och i naturen och alla de skadliga effekter som det kan ha. Men vad är PFAS egentligen? Vad används det till? Och varför är det så farligt?

PFAS står för Per- och polyflorerande alkylsyror och är ett samlingsnamn. Alla i gruppen  är långa kolkedjor med en eller flera floratomer bundna till sig samt en funktionell grupp. Då kolkedjorna kan vara olika långa, ha olika funktionella grupper bundna till sig samt ha olika antal floratomer bundna till kolkedjan gör det att det finns över 3000 olika ämnen under samlingsnamnet PFAS. Anledningen till att PFAS har blivit väldigt populärt att använda är att den kemiska strukturen av kolkedjan gör att de är smuts, vatten och fett avvisande och därför väldigt användbara inom industrin. Dock gör deras kemiska struktur att de även är persistenta och kan ta över 100 år att brytas ner, om de ens går at bryta ner. De är även starkt bioackumulerande och toxiska för levande organismer.

Vad används PFAS till idag?

PFAS finns i många olika typer av produkter. De finns i de flesta non-stick ytor så som i fettavvisande bakformar och i teflonstekpannor. De finns i impregneringsmedel för att skydda ytor, i skidvalla för att ge bättre glid, på frilufskläder för att ge dem bra vattenavvisande egenskaper, i rengöringsmedel och i färg och lack. PFAS används även i brandskum då ämnenas egenskaper hjälper till med brandsläckning.

PFAS kommer ut i naturen del från de fabriker där PFAS används. Antingen används det i ett steg av produktionen eller applicerar på varorna som produceras. De läcker även ut när textiler som är behandlade med PFAS tvättas i maskin. Den stora källan i Sverige har hittills varit från brandskum. I det kändaste fallet i Sverige är från Kallinge i Ronneby.  I närheten av Vattenverket ligger en flygplats där försvaret har övat med PFAS-innehållande brandskum. Detta brandskum har läckt och förorenat marken runt om kring och PFAS har då hitta sin väg in i de vattenmagasin som har används för dricksvatten. Detta upptäcktes vid en kontroll 2013 av vattnet, egentligen av en ren slump då de som beställde testerna bestämde för att testa för PFAS bara för att testa.

Är PFAS farligt?

Det finns inga akuta hälsoproblem med PFAS däremot har studier visat på att långvarig exponering kan ha effekt på lever och sköldkörteln hos människor även sänka immunförsvaret och orsaka cancer. PFAS binder till proteiner och kan då ansamlas i blodet.

Hur kan vi minska PFAS?

Som så många andra miljöproblem gäller mottot: Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Börja med att inte köpa produkter som innehåller PFAS- fråga i butiken om de vet om produkten är fri från PFAS och gynna de märken som är fria och de butiker som säljer dem. Om efterfrågan på produkter som är PFAS fria ökar kommer även antalet produkter öka.

 

Foto: Molly Suurna

Källor: Naturskyddsföreningen SR Klotet Greenpeace Kemikalieinspektionen Grandjean.P et.al Bossi.R, Dam.M, Rigét.F.F Ronneby kommun