Positiva Miljönyheter – Stängda kolkraftverk

Runt om i världen stängs allt fler kolkraftverk och ersätts med förnybar energi. Omställningen går långsamt men allt fler kolkraftverk runt om i världen stängs ner.
Runt om i världen togs flera beslut om att stänga kolkraftverk. Kolkraften har länge varit en stor bidragande faktor till de ökade koldioxidhalterna i atmosfären och växthuseffekten i allmänhet. Även själva brytningen av kol har stora miljökonsekvenser.

Under president Obamas tid i USA togs många steg för att minska kolkraften. Under 2015 skedde den största nerstängningen av kolkraftverk i USAs historia. Trots president Trumps löften om att återställa kolkraftens makt har minskningen av kolkraften i USA fortsatt och förnybar energi tar mer och mer plats. 2019 var det år med näst högst nerstängning efter 2015 och trenden ser ut att fortsätta.

I juni 2020 fattade Tyskland beslut om att landets sista kolkraftverk ska vara stängt 2038. Beslutet har kritiserats både för att vara ett slöseri med skattepengar men också för att nerstängningen inte går tillräckligt fort. Fler andra länder har också fattat beslut gällande kolkraften under 2020. I Polen har beslut om att alla kolgruvor ska vara nerlagda till 2049 och Japan planerar att 100 av landets 140 kolkraftverk ska läggas ner. I Kanada stängdes Nordamerikas största kolkraftverk ner 2014 och har under 2020 ersatts av en solenergianläggning med 200 000 solpaneler.

Även om allt fler och fler kolkraftverk stängs menar många miljöaktivister och experter att omställningen går för långsamt för att målen i Paris-avtalet ska gå att uppnå.

Bildkälla: Svensk Natur

Vill du läsa mer?

Har du en fråga?