Presentation av årets nya miljölagar

Minskad förbrukning av plastkassar, förändringar i industriutsläppsdirektivet och skärpta regler för torvbrytning är exempel på de nya lagar och förordningar som träder i kraft i år. Här är en sammanfattning av årets nya miljölagar:

Minskad användning av plastkassar
Enligt den nya förordningen ska den verksamhetsutövare som tillhandahåller plastbärkassar informera konsumenter om plastpåsarnas miljöpåverkan, vilka fördelar det finns med minskad användning samt vilka åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.

Förordningen (2016:1041) om plastbärkassar trädde i kraft den 13 december 2016.

Skärpta regler för torvbrytning
Tidigare har torv som brutits för användning till bränsle (energitorv) kunnat brytas fritt utan fastighetsägarens samtycke. Den tidigare Torvlagen upphävs därmed och energitorv kommer framöver att regleras på samma vis som odlingstorv i Miljöbalken. Odlingstorv används bland annat som jordförbättring och inom djurhållning, framförallt som strö i häststallar. Det nya beslutet innebär att koncessionsrätten för energitorv tas bort.

Fluorerande växthusgaser får ny förordning

Regeringen har beslutat att den tidigare svenska förordningen om fluorerande växthusgaser (f-gaser) och ozonnedbrytande ämnen istället blir två nya förordningar. Anledningen till beslutat är att EU antagit en separat förordning om de fluorerande växthusgaserna.

De restriktioner som tidigare funnits i förordningen kommer i princip förbli oförändrade trots beslutet.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska framöver bedriva det nya Nationella kunskapscentrumet för klimatanpassning. Vidare ska SMHI dessutom bedriva forskning och utveckling inom sina samtliga verksamhetsområden. Tidigare har forskningsskyldigheten endast omfattat meteorologi och klimatologi men från och med i år kommer även hydrologi och oceanografi omfattas. SMHI får blir nu dessutom berättigade att kunna anställa professorer.

Förhoppningen är att detta ska stärka SMHI:s forskningsprofil och möjligheten att kunna attrahera internationell kompetens.

Industriutsläppsdirektivet

Regeringen har inför 2017 beslutat om ändringar i ett antal förordningar för att kunna förbättra Sveriges genomförande industriutsläppsdirektivet.

Kort sammanfattat innebär det framförallt att verksamhetsbeskrivningarna justeras för att bättre spegla direktivet. Det innebär vidare en förenkling av klassificering av verksamheter enligt rätt verksamhetskod. En korrekt klassificering underlättar dessutom Sveriges rapportering EU-kommissionen.

Källa: Miljö&Utveckling