• Blogg

Projekt vitryggig hackspett utökas – så ska arten räddas

Den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) är en av Sveriges mest hotade arter. Arten har försvunnit från stora delar av landet främst på grund av förlusten av gamla lövträd och ett mycket homogent skogsbruk dominerat av barrskog. För hundra år sedan beräknas det ha funnits mer än tusen häckande par i Sverige men idag finns endast ett par få häckande par kvar i landet. Stora insatser görs nu för att rädda arten från utrotning i Sverige.

vitryggig-hackspett
Foto: Upplandsstiftelsen/Alf Linderheim

Projekt vitryggig hackspett startades av Naturskyddsföreningen 1990 för att rädda arten från utrotning i Sverige. Det har byggt på att skydda och återskapa lövskogsmiljöer, stödutfodra samt förstärka den befintliga vilda populationen genom utplantering av fåglar. I början plockades ungar från länder med stabilare populationer, såsom Norge och Lettland, och föddes upp på Nordens Ark i Bohuslän innan de släpptes ut. För drygt tio år sedan började försöken med att bedriva avel i fångenskap på Nordens Ark.

Tidigare har projektet varit ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Nordens Ark, men från och med i somras även Skansen. Den 15 september i år invigdes en ny bur som ska hålla ett par av vitryggig hackspett vars ungar kommer att släppas ut på lämpliga platser i landet. Målet med samarbetet är att hålla den befintliga populationen stabil. Men målet är svårt trots utsättning av ungar och åtgärder behöver tas i skogsbruket för att lyckas.

Det största problemet för hackspettarna har varit förlusten av gammal lövskog och allt för små arealer lämpligt habitat. Våra grannländer Norge och Finland har lyckats betydligt bättre med att bevara sina populationer, framförallt på grund av större områden med bevarad lövskog. Finland får dessutom ett större inflöde av influgna fåglar från Ryssland och Baltikum:

Skogsbruket är lösningen

För att rädda arten från utrotning är det framförallt skogsbruket som måste förändras och som måste avsätta större arealer gammal lövskog för att gynna både vitryggig hackspett och även en hel del andra arter. Dessutom behöver skogsbruket generellt bli mindre homogent, vilket skulle gynna den biologiska mångfalden. Många skogsbolag har börjat göra insatser för att bevara äldre lövskog men mer måste fortfarande göras innan hackspetten går säker.

Positiva nyheter
Trots den negativa trenden som uppvisats de senaste hundra åren så har det här året har ändå varit det bästa häckningsåret på 20 år i Sverige. Det här bådar gott inför framtiden och förhoppningsvis kan vi på sikt få en stabil population igen.

hacskpett-skillnad
Illustration: Naturskyddsföreningen

Källa: Natursidan, Nordens Ark, Naturskyddsföreningen
Här kan du se och höra skillnad på Sveriges hackspettar: Natursidan
Mer info om vitryggig hackspett: Naturskyddsföreningen