Rekordtidig premiär i år för World Overshoot Day

I år kom World Overshoot Day tidigare än någonsin. I måndags, den 8 augusti, hade hela planetens resurser tagits i bruk och vi människor får leva resterande månader på lånade resurser.

World Overshoot Day eller “Den ekologiska skuldens dag” är ett begrepp skapat av organisationen Global Footprint Network som talar om när på året vi har förbrukat hela årets ekologiska budget i form av jordens naturresurser. Resterande dagar får vi människor leva på lånat kapital.

Idag använder vi människor mer resurser än vad naturen kan förnya genom bland annat överfiske, avskogning och högre koldioxidutsläpp än vad träd och växter kan ta upp. Det här har satt mänskligheten i situationen att vi idag tar i bruk naturresurser motsvarande 1,6 planeter och pressen ökar i takt med att jordens befolkning ökar.

Under större delen av historien har jordens resurser använts inom ramarna för jordens ekologiska budget för att kunna bygga städer och vägar och för att kunna odla mat. Det har inte heller släppts ut mer koldioxid än vad som har kunnat tas upp av naturen fram till vår moderna tid. I början av 1960-talet användes ca två tredjedelar av jordens resurser och det fanns alltid ekologiska reserver. I mitten av 1970-talet skedde något kritiskt och därefter har vi tagit allt mer av jordens resurser i bruk. År 1987 inträffade dagen den 24 december men redan 1990 13 oktober och dagen har kommit allt tidigare sedan dess.

Ekosystemen får kämpa hårt för att klara den negativa trenden med av avskogning, minskad biologisk mångfald, vattenbrist, torka, erosion och ökade nivåer koldoxid i atmosfären. Den ökade belastningen på naturen har även kommit med varmare klimat och förra året var det varmaste året hittills och prognosen för det här året ser inte ut att ha varit bättre.

Hur ska krisen lösas?
Stor vikt ligger vid att politiker, stora företag och finansaktörer går samman världen över för att minska resursslöseriet och för att stoppa utarmningen av biologisk mångfald. Världen måste ställas om till förnybar el och klimatsmartare lösningar för bland annat transport. Matsvinnet och köttkonsumtionen är andra faktorer som även spelar stor roll i sammanhanget.

Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF, förklarar att bland annat Kina planerar att minska sitt koldioxidutsläpp med 1 miljard ton till år 2030 genom en halverad köttkonsumtion. Hon menar vidare att medvetenheten om konsumtionens roll på klimatet har ökat bland världens länder.

Trots de tråkiga nyheterna så finns det ändå hopp inför framtiden. FNs klimatavtal som slöts i Paris förra året blir förhoppningsvis slutet på fossila bränslen. Även investeringar i förnybar energi ökar och det satsas stort på energieffektivisering, förnybar el, hållbara transporter samt klimatsmartare mat.

Jorden

Källa: WWF Sverige Earth Overshoot Day