Renare dricksvatten med hjälp av nytänkande ”frimärke”

Tidigare har det funnits flertalet sätt att rena förorenat vatten i utvecklingsländer – men många metoder har varit ineffektiva eller kostsamma. Metoderna har bland annat gått ut på att ställa vattenflaskor under en längre tid i solen där solens UV-strålar tagit död på skadliga bakterier eller genom att koka vattnet.

Forskare från Stanford University, USA och SLAC National Accelerator Laboratory har tagit fram en ny billig metod för vattenrening. En liten nanostruktur i storlek av ett frimärke ska nu hjälpa världens utvecklingsländer att få bukt på problemen med orent dricksvatten.

Metoden forskarna har provat gick ut på att den lilla biten sänkts ned i en vattenbehållare med tillsatta bakterier med koncentrationen en miljon bakterier per milliliter vatten. Redan efter 20 minuter hade vattnet renats på nära 100% av bakterierna. Den snabba reningstiden beror framförallt på att konstruktionen kan ta upp mer solenergi än den traditionella ”flaskmetoden”.

Det fantastiska lilla ”frimärket”
”Frimärket” ser ut som en liten rektangel av svart glas och består av ett mycket tunt lager molybdensulfid som ändrar struktur vid solbelysning. När solen lyser på nanobiten byter materialets elektroner plats samtidigt som ”hålrummen” efter elektronerna möjliggör kemiska reaktioner. Tillsammans med en sorts katalysator i form av en kopparbeläggning produceras desinfekterande kemikalier, bland annat väteperoxid, som dödar bakterierna i vattnet.

Forskarna har hittills testat metoden på tre olika typer av bakterier men de tror att metoden är lämplig att använda på ett bredare spektrum av mikroorganismer, inklusive virus. Däremot är metoden inte lämpad för att rena vatten från förorenande kemikalier.

IMG_2637(1)
Foto: Jin Xie, Stanford University (SLAC)

Källa: NyTeknik, SLAC
Mer information om metoder för vattenrening finns att läsa om: här, här och här