Rester från pappersindustrin kan vara framtidens nya biogaskälla

En ny flerårig studie från Linköpings universitet visar att restprodukter från pappers- och massaindustrin skulle kunna öka Sveriges biogasproduktion med hela 60%.

miljöbil

Restproduktera från pappers- och massaindustrin (cellulosaindustrin) används idag i mycket liten utsträcknig till biogas. En flerårig studie från Linköpings universitet har nu visat att det är möjligt att med ny kunskap väsentligt öka biogasproduktionen från olika processer inom cellulosaindustrin.

Linköpings universitet har i samarbete med Scandinavian Biogas och det finska konsultföretaget Pöyry utfört forskningen under ”Tema Miljöförändringar” vid universitetet. Svenska Energimyndigheten har varit med och bidragit som huvudfinansiär.

Matti Vikkula, vd och koncernchef på Scandinavian Biogas, hävdar att tillgången på förnybara energislag måste öka om vi ska kunna uppnå en hållbar energiomställning. Det är därför av stor vikt att nya substratkällor i den här storleken tillkommer. För Scandinavian Biogas är dessa typer av restprodukter också väldigt värdefulla i deras arbete mot att själva producera en terawatttimme biogas till år 2020.

En effektiv och lokal produktion av biogas över hela Sverige skulle kunna säkerställas genom att ta tillvara på rester ifrån pappers- och massaindustrin. Scandinavian Biogas ser även en potential för produktion av biogas över hela Norden i framtiden.

Källa: Miljö&Utveckling