Seveso och dioxin

Den 10 juli 1976 exploderade en kemisk fabrik norr om Milano och ett tjockt, vitt moln som innehåll dioxin drev in över den närliggande staden Seveso, Det första som märktes av katastrofen var att djuren började dö. Men Sevesokatastrofen innebar också att människor utsattes för höga halter dioxin.
Dioxiner är mycket giftiga miljögifter som räknas till en grupp av farliga kemikalier som kallas långlivade organiska föroreningar (POP). När dioxiner kommer in i kroppen blir de kvar länge på grund av att de bryts ned långsamt och lagras in och ackumuleras i fettvävnaden. Halveringstiden i kroppen beräknas till drygt 10 år. Egenskapen att lagras in i fett dör att dioxiner ackumuleras i näringskedjan, ju högre ett djur är i kedjan desto högre koncentration av dioxiner.

Det kemiska namnet för dioxin är 2,3,7,8- tetraklorodibenzo-para-dioxin och brukar förkortas TCDD. Den kemiska formeln är C12H4Cl4O. Namnet ”dioxiner” används för en familj kemikalier som kallas polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Även vissa dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) med liknande giftiga egenskaper brukar också ingå i gruppen. Drygt 400 olika dioxinrelaterade föreningar har identifierats, varav runt 30 har en betydande toxicitet, TCDD är den mest giftiga.