Skyddande ozonskikt- Det livsviktiga filtret

Jordens ozonskikt är som ett filter som skyddar oss från solens farliga strålning. Användningen av olika kemikalier har tyvärr försämrat detta skydd.

Ozonlagret befinner sig mellan 10-50 kilometer ovanför jordskorpan. Där omvandlas konstant syremolekyler till ozon som sedan absorberar solens farliga UV-strålar. Den strålning som kallas för UV-B strålning har förmågan att sönderdela molekyler och kan bland annat orsaka hudcancer hos människor men även skada växter. Det är därför viktigt att vi värnar om vårt ozonlager.

Under 1970-talet kom de första indikatorerna på att användningen av långlivade freoner och andra klor- eller bromhaltiga ämnen hade en skadlig effekt på ozonlagret. Under 1980-talet kom detta att bevisas och större förtunningar av ozonlagret började uppstå. Dock lyckades man 1987 komma till en internationell överenskommelse, det så kallade Montrealprotokollet, som har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Genom Montrealprotokollet förband sig länder att minska användningen  av dessa skadliga ämnen genom förbud och begränsning. Och protokollet har visat sig vara mycket framgångsrikt, förtunningen av ozonlagret har tydligt avstannat. Mycket tyder nu också på att ozonlagret är påväg att återhämta sig från den minskning som skedde i slutet på 1900 talet.

Dock kvarstår problemen. Många av de ämnen som är skadliga för ozonlagret är mycket långlivade och har extremt långa nerbrytningstider. De kommer därför att vara kritisk att fortsätta begränsa de ämnen som förstör ozonlagret och se till att inga nya ämnen kommer ut på marknaden. Det viktiga internationella arbete som finns inom Montrealprotokollet behöver fortsätta i många år framöver. Som med så mycket annat i naturen tar återhämtning tid, vi är på god väg att återskapa det ozonlager vi hade tidigare men vägen tid är fortfarande lång.