Solkrämens effekter på vår havsmiljö och hur du minskar dem

Nu är äntligen den svenska sommaren här med jordgubbar och härliga somriga bad. Under dessa soliga dagar är det otroligt viktigt att smörja in sig med en bra solkräm så att man skyddar huden från de skadliga UV-strålarna. Men även om solkrämen är ett viktigt skydd för oss människor så medför den även skadliga effekter på våra havsekosystem. De UV-filter som finns i solkrämen kommer ut i vattnet från vår hud när vi badar och sprids där i ytvattnet men lagras även i sedimentet. Dessa UV filter när en ny typ av förorening i våra svenska vatten men det som oroar mest nu är att det verkar som att de ackumuleras i sedimenten och inte bryts ner. Detta skapar allt högre halter i sedimenten och kan tillslut nå toxiska nivåer vilket kan bli förödande för bottenlevande organismer.

Det ämne som det pratats mest om när det gäller miljöfarliga ämnen i solkräm är oxybenzone. Det har kommit flera rapporter under de senaste åren att oxybenzone har förödande effekter på korallreven. Oxybenzone förstör koralldjurens DNA stör deras hormonproduktion som tillslut leder till att de dör. Det krävs inte speciellt höga halter för att påverka koralldjuren och många år av solkrämsinsmorda badare och dykare har redan satt sina spår. Flera länder och regioner har tagit krafttag för att rädda korallreven som redan är utsatta för enorm stress på grund utav klimatförändringar, bland annat har Hawaii förbjudit försäljningen av solkrämer innehållandes oxybenzone.

Det du kan göra för att minska mängden farliga ämnen från solkräm när du badar är att:

  • – Det absolut bästa är att skydda sig med kläder och hålla sig i skuggan när solen är som starkast
  • – Se till att köpa en solkräm som är fri från oxybenzone
  • – Vänta minst 15 minuter från det att du har smörjt in dig till att du hoppar ner i vattnet, då hinner solkrämen torka på huden och löses inte lika lätt upp i vattnet
  • – Ska du bada så använd en vattenfast solkräm så är du skyddad även i vattnet och mindre ämnen läcker ut i jämförelse med en icke-vattenfast solkräm

Bada säkert i sommar!