Sorex Entreprenad - Trapezia partner
Sorex Entreprenad - Trapezia partner

Sorex Entreprenad – Trapezia partner

Välkommen till SOREX Entreprenad AB

-Det lilla bolaget med de stora kunskaperna och resurserna

Vi erbjuder utförande av all form av mark- och anläggningsentreprenader i Region mellan Sverige. Med erfarenhet från mindre och större anläggnings- och infrastrukturprojekt där projekt tiden och ekonomin är en avgörande faktor, har vi utvecklat ett stort genuint intresse för att finna metoder och strategier i syftet att optimera utförandet i entreprenaderna.

Besök hemsida >