Spanien stänger kolkraftverk som effekt av höjda miljökostnader.

Spanien stänger sju kolkraftverk och räknar med att stänga resterande till 2025. Höjda miljökostnader, minskad ekonomisk lönsamhet och starkare gröna intiativ står bakom.

Handeln med utsläppsrätter har länge inom EU används som ett sätt att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären. Priset har fluktuerat en del och lönsamheten ur miljösynpunkt har varit diskuterad länge. Nu uppger Spanien att de stänger sju av landets kolkraftverk på grund utan att de inte längre är lönsamma på grund utav de miljökostnader som tillkommer. Kolkraften har snabbt tappat sin status i Spanien och står idag enbart för under 3 % av landets energiförsörjning. Den siffran var för 3 år sedan över 15 %. Avvecklingen av kolkraft går rekordsnabbt i Spanien och till 2025 förväntas samtliga av de 15 kolkraftverk som finns i Spanien vara helt borta. Förutom de ekonomiska incitamenten så satsar Spaniens regering även stort för att få bort kolkraften. Flera av de stora energibolagen i Spanien satsar även dem stort på framförallt solkraft. Spanien är det land som snabbast går mot ett kolfritt samhälle i Europa som det ser ut nu.

 

Svenska MagasinetSveriges RadioSupermiljöbloggen

Bildkälla