Spännande svampupptäckt i jakten på slutförvaret av svenskt kärnbränsle

I jakten på den med lämpade platsen för slutförvar av kärnbränsle i Sverige har forskare upptäckt mycket spännande fynd i urberget. Undersökning av provborrkärnor har nu visat sig innehålla mer biologisk liv än man tidigare trott och första fyndet av rester från svamp på nästan 800 meters djup har påträffats.

Bakgrund
Sedan 1980-talet har flertalet provborrningar ägt rum på en rad platser i landet, främst kring Forsmark i Uppland och kring Oskarshamn för att hitta den mest lämpade platsen för slutförvar av använt kärnbränsle.

Forskare från Linnéuniversitetet, lett av Henrik Drake vid institutionen för biologi och miljö, har tillsammans med andra forskare från Tyskland och Storbritannien spårat och utvärderat biologiskt liv i borrkärnorna med olika metoder. Henrik Drake hävdar att det finns en stor biomassa i urberget och att det inte är den sterila miljö som man trott tidigare. Forskarna har studerat mikroorganismer som har producerat och konsumerat metan. Dessa har levt i sprickor och hålrum djupt ned i berget. De har livnärt sig på bland annat vätgas och metan men även organiskt material som sipprat ned från markytan. Dessa mikroorganismer har sedan lämnat efter sig en form av signaturer i kristaller som bildats och man beräknar att det funnits mikroorganismer i urberget i ca 400 miljoner år.

Svampens framträdande
I en artikel i tidskriften Nature Communications skriver Henrik Drake från Linnéuniversitetet samt Magnus Ivarsson från Naturhistoriska riksmuseet att de under analyserna även påträffat spår av svamp. Dessa är de första kända fynden av svamp så djupt ned i berggrunden.

– Vi har hittat hyfer av svamp som levt under syrefria förhållanden på så stort djup som 740 meter, vilket innebär en ny viktig ledtråd för att förstå ekosystemen djupt nere i jordskorpan, säger Henrik Drake i ett pressmeddelande.

Det som forskarna nu hittat är spår av hyfer som inte går att åldersbestämma och kan därför vara flera miljoner år gammalt och spåren tyder på att svampen är tiotals miljoner år gammal. Dessa spår hittades i en borrkärna från Oskarshamnområdet och är en av flera sparade provborrkärnor.

Studien bidrar med nya kunskaper om den biosfär som finns under oss och som fram tills nu varit relativt outforskad. Enligt forskarna är i själva verket är en stor del av livet på jorden gömt under våra fötter, i en miljö kallad djupbiosfären, och som sträcker sig flera kilometer ned i berget.

Studien påverkar inte beslutet om kärnbränsleförvar men bidrar med ökad kunskap om vad som sker i urberget. Prover från urberg tas i princip bara när man letar efter kärnbränsleförvar, varför kunskapen om urberget och dess miljö fortfarande är relativt outforskad. Vad som sker under botten på i djuphaven har väckt stort intresse men inte lika stort i urberget på land.

Framtida forskning
Metoden kan i framtiden även användas för att upptäcka liv på andra planeter då spåren sitter säkert inkapslade i miljarder år i sprickornas mineral. Dessutom kan upptäckten komma att påverka klimatet då biosfären visat sig bestå av mikroorganismer som haft förmågan att både konsumera och producera växthusgaser.

Vad är hyfer?
Hyfer är en del av svampen som vi oftast inte ser då de är förankrade i jorden. De består av tunna celltrådar som tillsammans bildar det vi kallar för mycel. Vidare kan fruktkroppar uppstå som är de delar som växer ovan jord och som vi människor plockar i svampskogen.

Källa: NyTeknik
Läs mer här: NyTeknik
Länk till artikeln finns här

Foto: Kalcitkristaller som fällts ut i samband med mikrobiell aktivitet i en spricka djupt ner i urberget. Pincetten visas som skala, kristallernas längd är ca 5 mm. Foto: Henrik Drake.