Spöknäten- en dödsfälla för marint liv

I haven runt om på vår jord flyter mängder av bortglömda fiskeredskap runt, så kallade spöknät eller spökgarn. Det är nät som glömts bort, försvunnit eller helt enkelt bara kastats i havet för att göras av med. Problemet med dessa spökredskap är att de fortsätter att fiska år efter år och de organismer som fastnar i näten dör en lång och plågsam död.

Näten driver runt i haven men fastnar ofta tillslut på strukturer på botten, så som vrak. Dessa vrak agerar som artificiella rev, blir yngelkammare och ger skydd åt massor med olika djur. Att näten ansamlar vid dessa fristäder är ett stort problem så hundratals kilo med fisk fångas i dessa nät helt i onödan och tillslut dör. Att det blir så mycket nät runt just vrak tros ha tre huvudanledningar. Först att näten förlorats ute till havs och då driver runt tills de fastnar på ett vrak, sedan att fiskarna är helt omedvetna om att det finns ett vrak precis där och då förlorar sina nät när de fastnar, och slutligen att fiskarna medvetet lägger sina nät vid vraken då det är en högre koncentration med fisk där.

De nya näten som finns på marknaden nu är ofta gjorda i nylon eller andra liknande material medan äldre är gjorda av mer naturliknande snöre. Ett stort problem med de nya näten är av plast är att när de bryts ner av havets mekaniska krafter bildas microplaster till skillnad från de äldre som kunde brytas ner mer naturligt.

2014 undersökte Håll Sverige Rent åtta vrak på Sveriges sydkust och bärgade de spöknät som hittades. Totalt kunde 4470 meter garn, nät och trål tas bort och 300 kg fisk i allt mellan full förruttnelse och levande som kunde räddas fanns i näten. De flesta av näten var yngre än tio år dock behövde inte alla nät slängas utan en del kunde återanvändas av fiskare i Ystads-området.

 

 

Bild: By Mstelfox [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

 

Källa: Håll Sverige RentSpöknätMicroplaster