Sverige allt större miljöbov – vårt ekologiska fotavtryck ökar

Sverige anses av många som ett land i framkant vad det gäller miljötänk och hållbar utveckling men Världsnaturfondens senaste rapport Living Planet Report visar att vårt ekologiska fotavtryck är bland de största i världen. Mänskligheten utnyttjar 60 procent mer resurser än vad jorden har kapacitet att producera och vi lever som om vi hade 1,6 jordklot att utnyttja. Sverige är en av de värsta länderna som bidrar till det stora ekologiska fotavtrycket och sållar sig till skaran bland andra länder såsom USA, Australien och Förenade Arabemiraten över de största miljöförstörarna i världen.

Vad är ett ekologiskt fotavtryck?
Det ekologiska fotavtrycket beskriver hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som vi människor tar till förfogande. Måttet anges i hur många planeter det krävs om alla människor lever likadant som den person eller det land som måttet utgår ifrån.

Hur går det för Sverige?
När WWF gjorde den förra mätningen år 2014 blev resultatet att Sverige levde som om vi hade 3,7 jordklot att förbruka. I år låg siffran på 4,2 jordklot och har med andra ord blivit mycket sämre. Siffrorna baseras bland annat på officiell data från FN.

Den stora anledningen till vårt stora ekologiska fotavtryck avspeglas i vårt sätt att leva med konsumtion, matvanor och transportmetoder. 29 procent kommer ifrån vårt resande – framförallt flygandet, 32 procent från mat – framförallt köttkonsumtionen som fördubblats sedan 70-talet samt 18 procent från konsumtion och import av konsumtionsprodukter.

Går alla trender åt fel håll?
Trots den negativa trenden med ett ökat ekologiskt fotavtryck i Sverige finns det en del punkter som faktiskt förbättras. Andelen flygresor har ökat men köttkonsumtionen har planat ut något och kan ha nått sin topp, enligt Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF. Många hushåll minskar dessutom sin energiåtgång.

Hur kan vi förbättra vårt ekologiska fotavtryck?
Med relativt enkla medel kan vi förbättra vårt ekologiska fotavtryck avsevärt. De största bitarna handlar om hur vi äter och reser. Som individ kan man minska sitt eget avtryck och göra stor skillnad genom att dra ned på köttkonsumtionen och flygresorna. En stor del handlar också om vilka områden som är möjliga att förändra. Carina Borgström-Hansson förklarar att om man till exempel ska minska bilresandet måste det finnas andra tillgängliga alternativ. Det måste bli lättare att ta sig fram i städer med alternativa transportmedel.

Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, är inne på samma spår och menar vidare att tre områden måste angripas: införandet av konsumtionsbaserade miljömål, ta fram en strategi för att halvera Sveriges köttkonsumtion och sätta stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar snarast. I dagsläget läggs liknande förslag fram i bland annat Tyskland, Nederländerna och Norge.

Ur ett globalt perspektiv
Globalt sett utnyttjar mänskligheten 60 procent mer resurser än vad jorden har kapacitet för och vi lever som om vi hade 1,6 jordklot att utnyttja. Att den globala siffran är lägre än Sveriges beror på att flertalet fattigare länder har ett mindre avtryck som drar ned det totala globala fotavtrycket. Men trots den lägre siffran utnyttjar vi ändå mer resurser än vad vi har och det visar sig allt tydligare i naturen. Här nedan presenteras siffror och fakta som visar hur akut läget är just nu:
– 90 procent av alla kommersiella fiskebestånd är antingen överfiskade eller fiskade till sin maxgräns. Endast 10 procent kommer från hållbara bestånd.
– 239 miljoner hektar naturskog har försvunnit sedan 1990. De främsta skälen är för att bereda mark för produktion av soja, palmolja samt ohållbart skogsbruk.
– 30 procent av jordmånen har försämrats.
– Klimateffekter hotar både land- och havsmiljöer. Idag är exempelvis 75 procent av korallreven hotade.
– Under 2015 upplevde 50 länder vattenstress och vattenbrist. De mest utsatta länderna finns i Afrika och Asien.
– Jordbruksproduktionen står för 69 procent av den totala sötvattensanvändningen.

wwf-karta
Illustration: WWF

Här kan du testa ditt eget ekologiska fotavtryck: Test

2016 års rapport finns här

Källa: Natursidan, WWF