Sverige i framkant med elväg för tunga fordon

Sverige kan bli det första landet i världen att ta fram elvägar för tung transport. Med start i sommar kommer lastbilar att kunna drivas på el längs en 2 km lång sträcka utanför Gävle. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och hur man kan minska miljöbelastningen från tunga transporter i framtiden.

Arbetet är just nu i full gång med att sätta upp kontaktledningsstolpar på den innersta filen längs E16, väster om Sandviken, riktning Gävle. I filen kommer tunga lastbilar att kunna koppla upp sig mot luftburna kontaktledningar och mata ned ström till en elhybridmotor. Lösningen tillåter fordon att komma upp i en hastighet av 80km/h.
Tekniken planeras vara på plats i maj och sträckan ska därefter provköras och justeras innan invigning sker i juni.

Det här gör att Sverige kan bli första land i världen att använda tekniken på allmän väg. Ett liknande projekt pågår just nu i Los Angeles, USA, men projektet har blivit försenat och Sverige är på god väg att bli klara före. Om projektet blir lyckat så finns ambitioner att fortsätta bygga ut nätet i andra riktningar.

Ett ytterligare elvägsprojekt är också igång utanför Arlanda men här används skenor i vägbanan istället för luftburna kontaktledningar.

Källa: Miljö&Utveckling