Sverige klimatbäst i EU – men endast 3 av 27 kämpar för att nå COP21-målen

Efter klimattoppmötet i Paris (COP21) vintern 2015 har nya utvärderingar sammanställts över ländernas prestation. En ny klimatmätning över de europeiska ländernas insats visar nu att Sverige toppar utvärderingen, trots att vi bara uppfyller två tredjedelar av kraven. Hela 24 av 27 länder underkänns efter utvärderingen.

Under klimattoppmötet i Paris år 2015 enades 196 länder om att anta överenskommelsen, ett lagligt bindande ramverk för att genom internationella satsningar bekämpa klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och att kämpa för att den stannar på 1,5. COP21 sågs efter sitt avslut som en stor succé och många var positiva till betydelsen av avtalet. Men trots ambitionerna är endast 3 av 27 länder i EU som anstränger sig för att uppfylla löftena. I Europa hamnar Sverige i topp åtföljd av Tyskland och Frankrike.

Carbon Market Watch är den miljövänliga organisationen bakom utvärderingen som arbetar för att säkerställa att mekanismer inom miljömarknaden bidrar till att kämpa mot klimatförändringarna. Organisationen jobbar både på global, europeisk samt lokal nivå i utvecklingsländer.

Varför hamnar Sverige i topp?
Den främsta anledningen berör att Sveriges ambitiösa klimatmål till 2030 samt 2040 är högre satta än vad EU fastställt. Däremot klarar vi endast 67 av utvärderingens totalt 100 punkter vilket endast motsvarar två tredjedelar så det finns mycket att arbeta med. Bland annat får Sverige kritik för sin tystnad i frågan om koldioxiduppfångande skog.

Längst ned på listan hittar vi Polen som endast får 2 poäng i mätningen. Flera andra östeuropeiska länder tillsammans med Spanien och Italien får låga poäng för sina försök att försvaga EU-kommissionens klimatmål.


Illustration: Carbon Market Watch

Källa: Supermiljöbloggen

Mer info om COP21 finns att läsa här