Syresättning

Forskare vid Göteborgs universitet ska prova olika metoder, bland annat konstgjord syresättning, för att hålla kvar fosfor i bottensedimentet. Höga halter av fosfor är en orsak till övergödning som varje sommar leder till algblomningar. Enligt världsnaturfonden WWF är en sjättedel av Östersjöns bottnar döda. Projektet, som ska utföras i två kustbassänger, får 20 miljoner kronor i stöd av regeringen. Även ett pumpsystem för hela Östersjön undersöks.

Källa: SVT

Syresättning

Forskare vid Göteborgs universitet ska prova olika metoder, bland annat konstgjord syresättning, för att hålla kvar fosfor i bottensedimentet. Höga halter av fosfor är en orsak till övergödning som varje sommar leder till algblomningar. Enligt världsnaturfonden WWF är en sjättedel av Östersjöns bottnar döda. Projektet, som ska utföras i två kustbassänger, får 20 miljoner kronor i stöd av regeringen. Även ett pumpsystem för hela Östersjön undersöks.

Källa: SVT