Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten
Systematisk miljöarbete - Utveckla verksamheten

Systematisk miljöarbete

– Utveckla verksamheten

Miljöledningssystem

Idag kräver många upphandlingar och kunder att det finns ett miljöledningssystem. Vi skapar fungerande miljöledningssystem som är optimerade för er verksamhet, dvs. innehåller det som krävs men inte mer (eller mindre). Ni ska ha nytta av ert system. Oavsett om ni behöver ha ett miljöledningssystem från scratch eller behöver få igång ett som inte fungerar kan vi hjälpa er med det.

Miljlöledningssystem
ISO 14001

Det vanligaste systemet idag är ISO 14001 och vi kan hjälpa er med alla delarna av det fram till certifiering. ISO 14001 bygger på ständig förbättring och Plan-Do-Check-Act-cykeln:

  • Planera (Plan) ert miljöarbete (identifiera miljöaspekter och ställ upp miljömål)
  • Utföra (Do) de planerade åtgärderna och förbättringarna
  • Kontrollera (Check) och utvärdera resultatet av åtgärderna
  • Förbättra (Act) verksamheten

Ett miljöledningssystem som ISO 14001 garanterar inte att ett företag är “miljövänligt” men att företaget uppfyller gällande lagkrav och ständigt förbättrar sin miljöprestanda.

Kommunicera miljöarbetet

Vi hjälper er också med miljökommunikation och att utbilda er personal i miljöarbete, vi skräddarsyr miljöledningssystemet efter era behov och omgivningens krav.