Displaying articles by tag: avfall

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc.

Ofta stöter man på begreppen “KM” och “MKM” i samband med förorenad mark. Samt “FA” och “IFA” för avfall. Men vad betyder de? Och hur förhåller de sig till varandra? Generella riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad…

More

Den farliga mikroplasten

Plast i naturen, både på land och i haven, är ett av vår tids stora miljöproblem. Plast har en mycket lång nedbrytningstid och den plast som tillverkats finns fortfarande kvar i stor utsträckning i naturen. Plasten bryts snarare ned genom…

More