Displaying articles by tag: #båtbottenfärg

Vad växer på båtbottnen?

Beväxning på båtskrovet innebär att fastsittande alger, havstulpaner och blåmusslor ökar skrovets friktion genom vattnet och kan därmed orsaka sämre manöverbarhet, fartegenskaper och en högre bränsleförbrukning. Ett särskilt problem är igensättning av bordgenomföringar med havstulpaner och musslor. Detta kan leda…

More

Båtbottenfärger 2019

Påväxt på båtbottnar, dvs att havstulpaner, musslor och alger sätter sif fast på båtskrovet, kan vara ett problem då den ökar båtens motstånd i vattnet och bränsle­för­bruk­ning och avgas­utsläpp ökar. Men båt­botten­färger kan också innebära utsläpp av giftiga ämnen till…

More