Displaying articles by tag: bekämpningsmedel

Bin-Människans bästa vän?

Biodling är en gammal tradition hos mänskligheten och honungsbin har hållits i Europa i flera årtusenden. Bin är oerhört viktiga för miljön, genom pollineringen bidrar de till biodiversiteten upprätthålls genom ett brett sortiment av grödor och vilda växter. De bidrar…

More
Förorenad mark

Bekämpningsmedel

För att bedöma huruvida ett bekämpningsmedel riskerar att spridas till yt- och grundvatten finns olika verktyg för för att beräkna detta. I Sverige finns MACRO-SE som är ett scenariobaserat simuleringsverktyg för att beräkna halter av bekämpningsmedel i vattenmiljön på en…

More